Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Finanse i Rachunkowość w Społecznej Akademii Nauk to kierunek, który pozwala studentom na zdobycie konkretnych umiejętności umożliwiających prowadzenie własnej firmy oraz osiągnięcie sukcesu na szczeblach kierowniczych w dużych firmach, z uwzględnieniem instytucji finansowych i bankowych. Dyplom ukończenia studiów na tym kierunku uprawnia do ubiegania się, bez zdawania egzaminów o certyfikat księgowy na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.


zarządzanie

Specjalności i specjalizacje

Rachunkowość i analiza finansowa

Zarządzanie finansami

  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
  • Zarządzanie kapitałem w bankowości i ubezpieczeniach,
  • Zarządzanie kapitałem na rynku finansowym.
Kariera zawodowa Absolwenta

Absolwent zdobywa solidną wiedzę ogólnoekonomiczną połączoną ze specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości. Wiedza ta daje szansę skutecznego ubiegania się o atrakcyjną pracę w instytucjach finansowych i jednostkach budżetowych przedsiębiorstw. Dysponowanie wiedzą z zakresu zarządzania finansami i prowadzenia rachunkowości stwarza bardzo duże możliwości zatrudnienia. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy we wszystkich rodzajach biznesu, w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych, w bankach, zakładach ubezpieczeń i instytucjach finansowych rynku kapitałowego, także w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Dzięki praktycznym zajęciom szkoleni są specjaliści przygotowywani do prowadzenia księgowości oraz ksiąg handlowych, dokonywania rozliczeń podatkowych, projektowania i zastosowania systemów rachunkowości zarządczej, oceny projektów inwestycyjnych, podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. Dzięki wszechstronnej wiedzy Absolwent może samodzielnie wykonywać zadania stawiane przed nim na każdym etapie kariery zawodowej.

Studiuj FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ w renomowanej Uczelni!

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Olkuszu oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, filologia angielska) oraz kierunkach technicznych (informatyka). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!