Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe dają studentowi wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa i umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach zagrożenia i kryzysu. Program studiów obejmuje uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, w tym w szczególności stosunków międzynarodowych, administracji, politologii, prawa, zarządzania i strategii, nauk wojskowych, a także historii, geografii, filozofii i języków obcych.

Student poznaje najważniejsze aspekty prawne, procedury bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem planowania i koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych. Ważnym elementem programu nauczania jest zdobycie praktycznych umiejętności pracy zespołowej i myślenia strategicznego. Studia przygotowują do pracy w strukturach administracji publicznej, służbach mundurowych oraz komercyjnych podmiotach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i biznesu. Realizowane zagadnienia dotyczą bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego, terroryzmu, zarządzania kryzysowego, kryminalistyki i prawa. Wiedza zdobyta w trakcie studiów umożliwia również zajmowanie się zarządzaniem systemami teleinformatycznymi, ochroną danych, informacji, a także problemami bezpieczeństwa pracy, produkcji i transportu.


zarządzanie

Specjalności
  • Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
  • Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
  • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ludności (ochrona osób, mienia i imprez masowych)
Kariera zawodowa Absolwenta

bsolwent kierunku Bezpieczeństwo Narodowe jest przygotowany do profesjonalnego rozpoznawania sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych i koordynacji działań służb zarządzania kryzysowego. Student uzyskuje interdyscyplinarną wiedzę, która jest niezbędna do pracy w administracji publicznej i samorządowej, przedsiębiorstwach, organizacjach oraz instytucjach odpowiedzialnych za organizowanie działań w sytuacjach kryzysowych. Osoba, która skończyła studia na tym kierunku może podjąć pracę w Kadrach Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz innych służbach państwowych i samorządowych lub w sektorze gospodarczym.

Studiuj BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w renomowanej Uczelni!

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Olkuszu oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, filologia angielska) oraz kierunkach technicznych (informatyka). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!