Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Akademicki Klub Wolontariusza

Wolontariusz jest osobą, która:

  • pomaga z potrzeby serca, nie licząc na żadne korzyści materialne z tytułu swojej pracy
  • świadczy dane usługi dobrowolnie i jest świadoma tego, że nie otrzyma za nie wynagrodzenia
  • wolontariat można podejmować na rzecz różnych osób czy instytucji: w szkole, w świetlicy środowiskowej, w domu opieki społecznej, w hospicjum, szpitalu czy schronisku dla zwierząt.

Wolontariat wśród studentów daje możliwość poznania nowych miejsc i ludzi, wzbogaca młodego człowieka pozwalając mu odkryć swoje słabe i mocne strony.

Wolontariusze nie otrzymują pieniędzy, ale wynoszą ze swojej działalności inne, równie cenne dla nich korzyści:

  • wiedzę,
  • doświadczenie,
  • nowe umiejętności,
  • lepszą pozycję na rynku pracy - każda aktywność kandydata ubiegającego się o pracę może zwiększyć jego wartość w oczach pracodawcy
  • Wolontariat bardzo dobrze świadczy o motywacji kandydatów i ich zaangażowaniu – kandydaci mający na swoim koncie aktywność społeczną często wygrywają z osobami, które nie mogą się pochwalić takimi doświadczeniami.

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Olkuszu oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, filologia angielska) oraz kierunkach technicznych (informatyka). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!