Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Kandydaci na studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie) powinni złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (do wglądu)

 • formularz osobowy (do pobrania tutaj)

 • zaświadczenie lekarskie (tylko przy rekrutacji na kierunek fizjoterapia)

 • 2 zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego

 • kserokopia dowodu osobistego (obie strony)

 • kserokopia dowodu wpłaty rejestracyjnej wniesionej na konto szkoły

Kandydaci na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie, e-learning) powinni złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (do wglądu)

 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub jego odpis

 • wykaz realizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin i oceną potwierdzony przez uczelnię, którą ukończył kandydat (tzw. suplement do dyplomu)

 • formularz osobowy (do pobrania tutaj)

 • 2 zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego

 • kserokopia dowodu osobistego (obie strony)

 • kserokopia dowodu wpłaty rejestracyjnej wniesionej na konto szkoły

Rekrutacja dla cudzoziemców (wymagane dokumenty):
 • Atestat wraz z dodatkiem do atestatu - w oryginale przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego polskiego. W przypadku studiów II stopnia dodatkowo dyplom ukończenia studiów I stopnia z tłumaczeniem.

 • 2 szt. zdjęcia legitymacyjne (3,5x4,5 lewy profil)

 • Kserokopia paszportu

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego polskiego.

 • Dowód wpłaty opłaty wpisowej/rekrutacyjnej oraz legitymację studencką - 520 zł

 • Ubezpieczenie (polisa)

 • Certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego (uzyskany w SAN )

 • formularz osobowy (do pobrania tutaj)

Opłaty kwalifikacyjne (opłatę rejestracyjną, wpisowe, opłatę za legitymację oraz czesne) należy uiścić na wybrane konto bankowe uczelni:

NUMERY KONT

Opłaty kwalifikacyjne (opłatę rejestracyjną, wpisowe, opłatę za legitymację oraz czesne) należy uiścić na wybrane konto bankowe uczelni:

Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź

 • BANK MILLENNIUM SA
  O/Łódź
  77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
 • PKO BP SA 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

Dane dla przelewów zagranicznych:
Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

W tytule przelewu należy wpisać za co wnosimy opłatę (np. czesne, opłata rejestracyjna, wpisowe i legitymacja) oraz podać nazwisko, imię, kierunek i stopień studiów. Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów!

Opłaty kwalifikacyjne są:
 • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
 • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
 • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Olkuszu oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, filologia angielska) oraz kierunkach technicznych (informatyka). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!