Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Kryminalistyka nieobca studentom resocjalizacji

Kryminalistyka nieobca studentom resocjalizacji


Studenci resocjalizacji z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną w Społecznej Akademii Nauk w praktyce poznają wyzwania trudnej policyjnej służby. Po zajęciach z wyszkolenia strzeleckiego i cyklu strzelań, certyfikowanych zajęciach z samoobrony, żacy zgłębili tajemnice kryminalistyki.


Wiedza kryminalistyczna, spostrzegawczość oraz praktyczna umiejętność zabezpiecznia śladów kryminalistycznych okazały się niezbędne studentom resocjalizacji z profilaktyka społeczną i prewencją kryminalną do zaliczenia kursu kryminalistyki. Specyfiką prowadzonej pilotażowo na Wydziale w Bełchatowie specjalizacji jest bowiem praktyczne przygotowanie absolwentów do podjęcia służby w formacjach mundurowych, a zwłaszcza policji, służbie więziennej, inspekcjach i strażach.

Podczas studiów żacy nabywają również umiejętności strzeleckie i samoobrony, podwyższają sprawność fizyczną, zgłębiają meandry prawa, równocześnie zyskując kompetencje pedagogiczne, tak potrzebne w pracy z ludźmi. W kontakcie z praktykami – policyjnymi psychologami, doskonalą też swe cechy psychofizyczne konieczne podczas doboru do służby oraz efektywnego jej pełnienia.

Program studiów o profilu praktycznym uwzględnia ponadto wizyty studyjne w ośrodkach szkolenia policji i innych służb, a wiele zajęć prowadzą legitymujący się znacznym doświadczeniem i osiągnięciami praktycy: policjanci, sedziowie, prokuratorzy, strażnicy i wychowawcy więzienni, psychoterapeuci, certyfikowani trenerzy.

Decyzją władz Społecznej Akademii Nauk od nowego roku akademickiego możliwość odbycia studiów na kierunku pedagogika o nowatorskiej specjalności resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną zyskają także studenci wydziałów w: Łodzi, Warszawie, Krakowie, Olkuszu, Szczecinku i Świdnicy.

galeria zdjęć

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Olkuszu oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, filologia angielska) oraz kierunkach technicznych (informatyka). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!