Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Studia podyplomowe Doradztwo Zawodowe - Personalne i Biznesowe

Studia podyplomowe Doradztwo Zawodowe - Personalne i Biznesowe jest kierunkiem realizowanym w Społecznej Akademii nauk z ponad dziesięcioletnią tradycją. Zajęcia odbywają się w kameralnych, warsztatowych grupach i prowadzone są przez specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego, psychologii, pedagogiki, socjologii, zarządzania i innych. Dodatkowym atutem Studiów podyplomowych Doradztwa Zawodowego i Polityki Personalnej jest współpraca z międzynarodowymi specjalistami i uczestnictwo w projektach doradczych Unii Europejskiej w zakresie filozofii Career Lifelong Learning, co zapewnia studentom dostęp do najnowszych materiałów i metod z zakresu doradztwa zawodowego.


Studia podyplomowe Doradztwo Zawodowe - Personalne i Biznesowe

Cel studiów

Przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji doradcy zawodowego dla młodzieży uczącej się, osób dorosłych, bezrobotnych i niepełnosprawnych. Zastosowanie teorii w rozumieniu i rozwoju procesów doradczych międzyosobowych w aspekcie kwalifikacji zawodowych i zatrudniania. Umożliwienie zdobycia umiejętności praktycznych w zakresie realizacji skutecznego doradztwa zawodowego w celu niesienia pomocy przy wyborze zawodu i uzyskania pracy.

Adresaci studiów podyplomowych:

absolwenci studiów magisterskich, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Instytucji Rynku Pracy, Firm Szkoleniowo – Doradczych Wymagania stawiane kandydatom na studia: Dyplom ukończenia studiów wyższych. Rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest uzyskanie informacji na temat motywacji kandydata oraz jego dojrzałości społecznej, a także zweryfikowanie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej. Przy naborze na studia dodatkowym atutem jest rekomendacja instytucji stanowiącej miejsce pracy kandydata.

Zasady rekrutacji:

Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe w Międzynarodowym Centrum Podyplomowym jest:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia bądź też jednolitych studiów magisterskich (w przypadku nieposiadania odpowiedniego dyplomu, prosimy o indywidualny kontakt w celu wyjaśnienia posiadanych kwalifikacji).

wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Złożenie kompletnej dokumentacji tj. odpis dyplomu ukończenia studiów, kserokopię dowodu osobistego, potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, 1 zdjęcie, wypełniony formularz rekrutacyjny.

podpisaną umowę o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (umowa dostępna w biurze rekrutacji studiów podyplomowych). Dokumenty powinny być dostarczone do biura rekrutacji osobiście.

Przed rozpoczęciem procesu rejestracji, należy się zapoznać z wymogami przyjęcia na wybrany kierunek studiów. W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji.

Kandydat zostaje przyjęty na studia dopiero po złożeniu kompletnej dokumentacji, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i płatności za studia (w przypadku płatności ratalnej uiszczenia pierwszej raty). Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na studia podyplomowe MCP, jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki rekrutacji.

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Olkuszu oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, filologia angielska) oraz kierunkach technicznych (informatyka). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!