Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

FILOLOGIA ANGIELSKA

Cel studiów:

Ze względu na światowe znaczenie języka angielskiego i rozwój instytucji współpracy międzynarodowej studia anglistyczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Uczelnia oferuje w tym zakresie gruntowne wykształcenie filologiczne, które oprócz biegłej znajomości dwóch języków obcych, obejmuje teoretyczne przygotowanie językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze oraz zaawansowaną wiedzę o historii krajów anglojęzycznych. Program skonstruowany według nowoczesnych standardów stwarza możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, wykraczających poza tradycyjne granice filologii (np.: język biznesu, redagowanie przekazów medialnych, tłumaczenie dokumentów itd.).

Zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego odbywają się w wymiarze 10 godzin tygodniowo - studia stacjonarne i 8 godzin - studia zaoczne.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent otrzymujący tytuł licencjata posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, biegle porozumiewa się w języku angielskim zarówno w mowie, jak i w piśmie. Dodatkowo znana jest mu terminologia fachowa z różnych dziedzin. Znajomość kultury, obyczajów, polityki oraz historii krajów anglojęzycznych pozwala absolwentom z ogromną łatwością podejmować międzynarodową współpracę, a także znaleźć zatrudnienie w turystyce lub hotelarstwie.

Praktyka zdobyta w trakcie studiów okazuje się niezwykle cenna w przypadku podejmowania pracy w podmiotach gospodarczych mających powiązania z zagranicą. Absolwenci kierunku filologia mają także możliwość uzyskania tytułu magistra na studiach drugiego stopnia.


Filologia angielska

Specjalizacje:
  • Nauczanie języka angielskiego (specjalizacja nauczycielska),
  • Translatoryka,
  • Językoznawstwo z elementami biznesu,
  • Kultura i literatura obszarów języka angielskiego,
  • Amerykańska kultura i komunikacja w biznesie.
Atuty:
  • możliwość uzyskania stypendium naukowego dla najlepszych studentów tego kierunku. Stypendium naukowe uzyskuje się po zsumowaniu ocen z dwóch semestrów na następny rok,
  • zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego odbywają się w wymiarze 10 godzin tygodniowo,
  • możliwość poznania języka biznesu, micro-teaching, redagowanie przekazów medialnych,
  • nauka: mówienia, pisania, czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu oraz gramatyki praktycznej, wymowy języka obcego,
  • możliwość odbycia praktyk w wybranej przez siebie szkole, w biurach tłumaczeń, administracji publicznej oraz w międzynarodowych firmach i korporacjach.
Perspektywy zawodowe:

Dzięki praktycznemu walorowi naszych studiów kształcimy specjalistów przygotowanych do pracy w zawodach: tłumacza (w dziedzinie tłumaczenia zarówno ustnego, jak i przekładu literackiego), redaktora w wydawnictwach obcojęzycznych, nauczyciela języków obcych.

Nasi absolwenci znajdą również zatrudnienie w: instytucjach kulturalnych i edukacyjnych, turystyce, reklamie, instytucjach biznesowych, organizacjach pozarządowych i administracji publicznej


Kierunek będzie uruchomiony pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Olkuszu oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, filologia angielska) oraz kierunkach technicznych (informatyka). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!