Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

PEDAGOGIKA - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych w Łodzi

Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają zdobycie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno - etycznej i psychologicznej, która jest konieczna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Dzięki ciekawym specjalizacjom student zdobywa wiedzę teoretyczną, którą łączy z kształceniem praktycznym.

Pozwala to na pogłębienie rozumienia rzeczywistości wychowawczej i edukacyjnej, realizowanie działań z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, rozwiązywanie problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Jest to kierunek, który promuje wrażliwość społeczną, zachowania prozdrowotne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kształcenie ustawiczne, rozwijanie i doskonalenie warsztatu naukowo-badawczego.


Pedagogika

Kariera zawodowa Absolwenta

Studenci Pedagogiki po zakończeniu studiów są przygotowywani do pełnienia wszelkich ról zawodowych i społecznych  niezbędnych do wykonywania wyuczonego zawodu. Absolwenci sąw pełni przygotowani do dalszej kariery w świecie naukowym, gdzie mogą badać wszelkie obszary pedagogiki. Mogą także podjąć pracę w placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach,  szkołach, domach pomocy społecznej, placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego.

Zdobyte umiejętności pozwalają także na zdobycie  pracy w poradniach pedagogiczno - psychologicznych, urzędach pracy, placówkach resocjalizacyjnych, domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej.  Absolwenci kierunku Pedagogika są również pożądanymi pracownikami w klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności, organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych oraz innych instytucjach, w których konieczne jest wykształcenie w zakresie pedagogiki uzupełnione wiedzą psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną.

Dlaczego warto studiować pedagogikę w Społecznej Akademii Nauk?

Jeśli chcesz zmieniać świat musisz zacząć od zmiany postaw ludzi. Od kształtowania ich świadomości, od wpajania wartości, umiejętności współżycia, od rozwijania ich w duchu humanizmu i poczucia odpowiedzialności za własne życie i za świat wokół. Wówczas pedagogika to wymarzone studia dla Ciebie. Dzięki wiedzy i umiejętności zdobytych na pedagogice w SWSPiZ poznasz metody kształtowania zarówno dzieci, jak i dorosłych. Zrozumiesz, że na naukę i wychowanie nigdy nie jest za późno. Nauczysz się rozwiązywać problemy ludzkie nie tylko z poziomu jednostki, ale również całych grup społecznych. Tym samym nauczysz się również jak rozwijać samego siebie, jak bez problemu odnaleźć się we współczesnym świecie.

Dowiesz się w jaki sposób zajmować się dziećmi a w jaki sposób traktować dorosłych, aby wszystkim nam żyło się lepiej. Szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia: od szkoły, poprzez urzędy administracji państwowej, aż po prywatną praktykę, w połączeniu z nabytymi na studiach umiejętnościami interpersonalnymi sprawi, że nie będziesz bezrobotnym absolwentem. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, aby uczynić świat lepszym.

Specjalności
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika opiekuńcza z językiem niemieckim
 • Pedagogika opiekuńcza z językiem angielskim
 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
 • Pedagogika lecznicza z ortopedagogiką
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Pedagogika wieku dziecięcego
 • Pedagogika wieku dziecięcego z edukacją informatyczną NOWOŚĆ!!!
 • Zarządzanie placówką edukacyjną i wychowawczą NOWOŚĆ!!!
 • Psychopedagogika
Przykładowy wykaz przedmiotów:
 • Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
 • Psychologia społeczna
 • Etyka
 • BHP z ergonomią
 • Ochrona własności i intelektualnej i prawo autorskie
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Teoretyczne podstawy wychowania i kształcenia
 • Metody badań pedagogicznych
 • Warsztat umiejętności pedagogiczno-psychologicznych
 • Terapia zajęciowa
 • Patologie społeczne
Czas trwania : 3 lata ( 6 semestrów)
Rodzaj studiów: I stopnia
Uzyskany tytuł: licencjat pedagogiki

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Olkuszu oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, filologia angielska) oraz kierunkach technicznych (informatyka). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!