Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

INFORMATYKA (studia inżynierskie)

Program studiów kierunku Informatyka, dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystywania informatyki do poprawnego funkcjonowania firm, urzędów, szkolnictwa itp. Stawiamy na praktyki, staże i szkolenia, dzięki którym absolwenci po ukończeniu studiów znajdują satysfakcjonującą pracę.

Dodatkowo, w ramach lektoratów językowych, Społeczna Akademia Nauk (jako jedyna uczelnia w Łodzi) posiada możliwość przyznawania certyfikatu VCC, dzięki któremu najlepsi mogą otrzymać atrakcyjne zatrudnienie za granicą.


INFORMATYKA

Uprawnienia do doktoryzowania

Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki Społecznej Akademii Nauk jako jeden z dwóch wydziałów szkół niepublicznych w Polsce posiada uprawnienia do nadawania tytułu naukowego doktora w obszarze nauk technicznych w zakresie Informatyki. W ramach posiadanych uprawnień do doktoryzowania, Uczelnia organizuje seminaria doktoranckie.

Tematyka: Studia na kierunku informatyka umożliwiają studentom praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką tworzenia, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych programów. Kadra naukowa stawia sobie za cel przekazanie studentom logicznej wiedzy, która ułatwi zrozumienie działania współczesnych systemów komputerowych.

Specjalizacje:
Studia inżynierskie:
 • sieci i systemy komputerowe,
 • grafika komputerowa i aplikacje internetowe,
 • technologie programowania,
 • technologie społeczeństwa informacyjnego,
 • informatyka finansowa,
 • informatyka w administracji publicznej.
Studia magisterskie uzupełniające:
 • integracja systemów otwartych,
 • systemy wizualizacji i zarządzania informacją,
 • systemy przetwarzania i transmisji danych,
 • informatyka społeczna,
 • informatyka gospodarcza
Atuty:
 • możliwość uzyskania stypendium naukowego dla najlepszych studentów. Stypendium naukowe uzyskuje się po zsumowaniu ocen z dwóch semestrów na następny rok,
 • możliwość uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach wyrównawczych i warsztatach specjalizacyjnych,
 • możliwość odbycia praktyk w laboratoriach, ośrodkach badawczych, w przedsiębiorstwach i korporacjach oraz w placówkach oświatowych.
Perspektywy zawodowe:

Dzięki wiedzy zdobytej w trakcie studiów, absolwent znajduje zatrudnienie, jako grafik komputerowy, programista, specjalista od wdrażania oprogramowania komputerowego w urzędach, czy też administrator sieci informatycznych.

Czas trwania:

Studia licencjackie inżynierskie trwają sześć semestrów. Studia magisterskie uzupełniające trwają cztery semestry.

Prof. Łukasz Sułkowski Prorektor SAN ds. jakości kształcenia:
Staramy się robić wszystko, żeby każdy absolwent naszej uczelni, po studiach znalazł dobrą pracę.

Naszym głównym celem jest zapewnienie jak największej ilości zajęć praktycznych. Ograniczamy do minimum teorię. Współpracujemy z firmami z całej Polski i kierujemy do nich studentów na praktyki i staże. Wielu z nich, po ukończeniu nauki, tam właśnie znajduje pracę.

Wysoka jakość kształcenia potwierdza się w corocznych rankingach, w których Społeczna Akademia Nauk zawsze zajmuje czołowe pozycje. Dbamy o prestiż naszej uczelni i wysoki standard kształcenia studentów. To nie przypadek, że według rankingu dziennika Rzeczpospolita jesteśmy najlepszą uczelnią niepubliczną w Łodzi.


Kierunek będzie uruchomiony pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Olkuszu oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, filologia angielska) oraz kierunkach technicznych (informatyka). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!