Akademia zdrowego stylu życia*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 180

Opis studiów:
Studia podyplomowe Akademia Zdrowego Stylu Życia są kierowane do osób chcących świadomie wpływać na własne zdrowie poprzez innowacje w różnych obszarach życia: aktywności fizycznej, żywienia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, profilaktyki bólów krzyża, jak również zachowaniu sprawności intelektualnej na długie lata oraz radzeniu sobie ze stresem dnia codziennego.

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie studentów w umiejętności planowania i realizowania zachowań prozdrowotnych w obszarach: rekreacji, turystyki, norm żywieniowych, walki ze stresem, automasażu oraz życia bez bólu.

Adresaci studiów podyplomowych:
Studia podyplomowe Akademia Zdrowego Stylu Życia są kierowane dla wszystkich tych, którzy chcą świadomie wpływać na swoje zdrowie.

Wymagania stawiane kandydatom:
Dyplom ukończenia studiów I, II stopnia lub jednolity studiów magisterskich.

Program:

Program studiów podyplomowych zawiera moduły

  •     Biomedyczne podstawy fizjologii człowieka
  •     Planowanie czasu wolnego
  •     Profilaktyka bólów kręgosłupa
  •     Automasaż i odnowa biologiczna jako formy regeneracji sil
  •     Ćwiczenia koncentracyjno – relaksacyjne w walce ze stresem
  •     Aktywny styl życia – rekreacja dla zdrowia
  •     Racjonalne żywienie człowieka XXI wieku

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 425 zł (x 8 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.