Doradztwo zawodowe i polityka personalna*

Czas trwania studiów: trzy semestry (studia trzysemestralne)
Liczba godzin: 350

Opis studiów:
Studia podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Polityka Personalna jest kierunkiem realizowanym w Społecznej Akademii Nauk z ponad dziesięcioletnia tradycją. Zajęcia odbywają się w kameralnych, warsztatowych grupach i prowadzone są przez specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego, psychologii, pedagogiki, socjologii, zarządzania i innych.

Dodatkowym atutem studiów podyplomowych Doradztwa Zawodowego i Polityki Personalnej jest współpraca z międzynarodowymi specjalistami i uczestnictwo w projektach doradczych Unii Europejskiej w zakresie filozofii Career Lifelong Learning, co zapewnia studentom dostęp do najnowszych materiałów i metod z zakresu doradztwa zawodowego.

Cel studiów:
Przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji doradcy zawodowego dla młodzieży uczącej się, osób dorosłych, bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Zastosowanie teorii w rozumieniu i rozwoju procesów doradczych międzyosobowych w aspekcie kwalifikacji zawodowych i zatrudniania. Umożliwienie zdobycia umiejętności praktycznych w zakresie realizacji skutecznego doradztwa zawodowego w celu niesienia pomocy przy wyborze zawodu i uzyskania pracy.

Adresaci studiów podyplomowych:

 • absolwenci studiów magisterskich,
 • pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Instytucji Rynku Pracy, Firm Szkoleniowo – Doradczych

Program studiów:

Program studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe i Polityka Personalna realizowany jest w formie modułowej. Tematyka obejmuje aspekty teoretyczne jak i praktyczne pracy doradcy zawodowego.

Moduł 1.

 • Doradztwo zawodowe w Polsce i za granicą.
 • Struktura doradztwa zawodowego w Polsce.
 • Struktura doradztwa zawodowego w Unii Europejskiej.

Moduł 2.

 • Biologiczno – medyczne podstawy doradztwa zawodowego.
 • Psychofizyczne i biologiczno – medyczne podstawy doradztwa zawodowego i organizacji.
 • Psychologia zdrowia.
 • Psychologia stresu.

Moduł 3.

 • Zarządzanie potencjałem ludzkim.
 • Moduł 4.
 • Metody badawcze.

Moduł 5.

 • Zawodoznawstwo.

Moduł 6.

 • Doradztwo edukacyjne w systemie oświatowym.
 • Doradztwo edukacyjne w szkołach i instytucjach podlegających kuratoriom.
 • Szkolne Ośrodki Kariery.
 • Metodyka nauczania zawodowego (edukacja zawodowa w szkole).
 • Doradztwo zawodowe w szkołach wyższych.

Moduł 7.

 • Doradztwo edukacyjne dla bezrobotnych i prowadzących kursy dla bezrobotnych.

Moduł 8.

 • Doradztwo – teoria – praktyka.
 • Teorie rozwoju zawodowego.
 • Teorie wyboru zawodu.
 • Teorie poradnictwa i doradztwa zawodowego.
 • Metody wyboru własnych podejść teoretycznych w działalności praktycznej doradcy zawodowego.
 • Jakość poradnictwa zawodowego – sens spotkania z doradcą zawodowym.

Moduł 9.

 • Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych.

Moduł 10.

 • Umiejętności diagnostyczne.
 • Badania osobowości zawodowej z uwzględnieniem mocy prognostycznej.
 • Komputerowe systemy wspierania doradcy zawodowego.

Moduł 11.

 • Metody podstawowe.
 • Trening umiejętności komunikacji interpersonalnej.
 • Umiejętność przeprowadzania wywiadów.
 • Wywiad zawodowy.
 • Rozmowa doradcza.
 • Genogram.

Moduł 12.

 • Przystosowanie zawodowe.

Moduł 13.

 • Umiejętności doradcy zawodowego w doradztwie grupowym.

Moduł 14.

 • Normy zawodowe, etyczne, prawne.

Moduł 15.

 • Jakość doradztwa zawodowego.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych.
 • Rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest uzyskanie informacji na temat motywacji kandydata oraz jego dojrzałości społecznej, a także zweryfikowanie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.
 • Przy naborze na studia dodatkowym atutem jest rekomendacja instytucji stanowiącej miejsce pracy kandydata.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 4200 zł
Opłata semestralna  - 2200 zł 
Opłata ratalna   - 575 zł (x 8 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.