Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej*

Czas trwania studiów: trzy semestry (studia trzysemestralne)
Liczba godzin: 320 (120 punktów ECTS)

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do nauczania wczesnego języka angielskiego oraz doskonalenie umiejętności psychologiczno-pedagogicznych.

Uczestnicy:
Studia podyplomowe są adresowane do wykwalifikowanych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (poziom B1według klasyfikacji CEFR).

Kwalifikacje i kompetencje:
Studia mają za zadanie rozwinięcie umiejętności, takich jak mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie oraz znajomość gramatyki i struktur leksykalnych, niezbędnych do zdania egzaminu First Certificate in English lub mu równoważnych. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu dydaktyki języka angielskiego wraz z uzyskaniem pozytywnej oceny z egzaminu językowego, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2013 r., uprawnia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do wczesnego nauczania języka angielskiego. Ponadto, słuchacze poznają nowoczesne metody nauczania języka oraz wybrane zagadnienia z zakresu kultury krajów anglojęzycznych.

Program:

 1. Psychologia ogólna
 2. Psycholingwistyka w edukacji
 3. Pedagogika ogólna z elementami etyki
 4. Podstawy dydaktyki
 5. Emisja głosu
 6. Prawo oświatowe
 7. Pedagogika edukacji elementarnej
 8. Integracja międzyprzedmiotowa
 9. Psychologia rozwojowa dziecka
 10. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 11. Dydaktyka wczesnoszkolna
 12. Fonetyka korekcyjna
 13. Gramatyka pedagogiczna
 14. Tworzenie materiałów dydaktycznych
 15. Projektowanie zajęć
 16. Technologia informacyjna w dydaktyce
 17. Kontrola i ocena efektów pracy uczniów
 18. Techniki aktywizacji ucznia
 19. Kultura w dydaktyce elementarnej
 20. Praktyki dydaktyczne
 21. Konwersacje
 22. Słuchanie
 23. Gramatyka języka angielskiego
 24. Czytanie ze zrozumieniem
 25. Pisanie
 26. Dydaktyka języka angielskiego
 27. Historia i kultura krajów anglojęzycznych
 28. Anglojęzyczna literatura dla dzieci
 29. Seminarium dyplomowe

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1080 zł (3 x semestr)
Opłata ratalna   - 180 zł (x 18 m-cy)

Absolwenci Społecznej Akademii Nauk:
Wpisowe   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 2500 zł
Opłata semestralna  - 900 zł (3 x semestr)
Opłata ratalna   - 150 zł (x 18 m-cy)

Studia „Dwa dyplomy w 2 lata” – studenci studiów magisterskich SAN:
Wpisowe:   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 2000 zł
Opłata semestralna  - 660 zł (3 x semestr)
Opłata ratalna   - 110 zł (x 18 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.