Edukacja pedagogiczno – dydaktyczna w obszarze wiedzy technicznej*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 150 (90 punktów ECTS)

Cel studiów:
Celem podstawowym i zasadniczym jest wyposażenie przyszłego absolwenta w wiedzę z zakresu edukacji technicznej jej aspektów pedagogiczno-dydaktycznych.

Uczestnicy:
Kształcenie w ramach tych studiów można podjąć po ukończonych studiach kierunkowych magisterskich, inżynierskich lub licencjackich.

Kwalifikacje i kompetencje:
Dyplom studiów daje uprawnienia do nauczania przedmiotów ścisłych i technicznych w szkołach i uczelniach (w zakresie ukończonych studiów kierunkowych mgr, inż., lic.) oraz do prowadzenia szkoleń i kierowania pracownikami oraz uczniami. Absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie dydaktyki przedmiotowej, umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych, rozbudzania zainteresowań poznawczych uczniów oraz wspierania ich rozwoju intelektualnego.

Program:

  1. Dydaktyka ogólna – zagadnienia wprowadzające.
  2. Psychologia rozwoju i osobowości człowieka.
  3. Pedagogika dla inżynierów
  4. Emisja głosu
  5. Dydaktyka przedmiotów technicznych
  6. Psychologia kształcenia
  7. Pedagogika kształcenia
  8. Pierwsza pomoc przedmedyczna
  9. Prawne uregulowania edukacji (prawo oświatowe)
  10. Ochrona własności intelektualnej

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 2800 zł
Opłata semestralna  - 1500 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 300 zł (x 10 m-cy)

Absolwenci Społecznej Akademii Nauk:
Wpisowe   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 2300 zł
Opłata semestralna  - 1250 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 250 zł (x 10 m-cy)

Studia „Dwa dyplomy w 2 lata” – studenci studiów magisterskich SAN:
Wpisowe:   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 1800 zł
Opłata semestralna  - 900 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 180 zł (x 10 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.