Inżynieria wiedzy*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 150 (90 punktów ECTS)

Cel studiów:
Celem studiów jest odpowiedź na pytania: dlaczego inżynieria wiedzy korzysta z technologii semantycznego Web, czym są bazy danych, jak je wykorzystywać oraz jak je programować, jak wielkie znaczenie odgrywają hurtownie danych w dzisiejszej organizacji, co to takiego technologie semantyczne, czym jest ontologia, co to takiego wirtualny doradca (chatterbot), czym jest system inteligentny oraz gdzie znalazł zastosowanie, jak analizować dane by wydobyć z nich informacje, czym są systemy CMS, czym są portale korporacyjne, czym są coraz bardziej doceniane przez firmy systemy Business Intelligence.

Uczestnicy:
Uczestnikami są osoby, absolwenci uczelni wyższych licencjackich, magisterskich i inżynierskich, chcących poszerzyć wiedzę i zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie szeroko pojętej inżynierii wiedzy związanej z analityką danych, portali internetowych, baz danych, rozwiązań semantycznych i biznesowych.

Kwalifikacje i kompetencje:
Ukończenie tych studiów pozwoli na zdobycie kompetencji i kwalifikacji do pracy na stanowisku:
1. Inżynier wiedzy,
2. Analityk wiedzy,
3. Analityk danych,
4. Administrator portali (aplikacji) internetowych (korporacyjnych),
5. Inżynier rozwiązań semantycznych,
6. Menedżer IT,
7. Administrator baz danych,
8. Architekt informacji,
9. Analityk biznesowy,
10. Webdeveloper.

Program:

 1. Wprowadzenie do inżynierii wiedzy i systemów ekspertowych.
 2. Logika klasyczna (rachunek zdań) jako forma reprezentacji wiedzy. Metody wnioskowania w systemach ekspertowych.
 3. Logika klasyczna (rachunek predykatów) jako forma reprezentacji wiedzy.
 4. JESS.
 5. Logika rozmyta jako forma reprezentacji wiedzy – wprowadzenie.
 6. Logika rozmyta - omówienie mechanizmów wnioskowania.
 7. Logika rozmyta - omówienie mechanizmów wyostrzania (defuzyfikacji).
 8. Logika rozmyta - modele wnioskowania rozmytego, ANFIS.
 9. Sztuczne sieci neuronowe 1.
 10. Sztuczne sieci neuronowe 2.
 11. Drzewa klasyfikacyjne/regresyjne 1.
 12. Drzewa klasyfikacyjne/regresyjne 2.
 13. Biznes elektroniczny.
 14. Informatyka ekonomiczna.
 15. Inżynieria systemów informatycznych zarządzania.
 16. Metody i systemy wspomagania decyzji.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3600 zł
Opłata semestralna  - 1900 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 380 zł (x 10 m-cy)

Absolwenci Społecznej Akademii Nauk:
Wpisowe   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 3100 zł
Opłata semestralna  - 1650 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 330 zł (x 10 m-cy)

Studia „Dwa dyplomy w 2 lata” – studenci studiów magisterskich SAN:
Wpisowe:   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 2600 zł
Opłata semestralna  - 1300 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 260 zł (x 10 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.