Marketing B2B z elementami zarządzania produkcją*

Studia podyplomowe Marketing B2B z elementami zarządzania produkcją są skierowane do osób które chcą poszerzyć swoją wiedzę o współczesnym marketingu, a także zdobyć nowe umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania procesami produkcji. Marketing B2B to rozwinięta, choć stosunkowo mało znana, dziedzina nauki zajmująca się relacjami pomiędzy firmami, a także instytucjami publicznymi, finansowymi. Idea marketingu jest wspólna dla wszystkich rynków, jednak w relacjach pomiędzy firmami wymaga zastosowania innego podejścia i innych narzędzi niż w dobrze znanym marketingu konsumenckim (B2C).

Studia podyplomowe wyposażą słuchaczy w wiedzę dotyczącą marketingu przemysłowego, jak również dadzą umiejętności zastosowania go w praktyce. Dodatkowym walorem studiów jest unikalne połączenie wiedzy marketingowej z przekazywaniem umiejętności z zakresu zarządzania produkcją - projektowania produkcji, planowania i sterowania produkcją, a także produktywności i efektywności systemów produkcyjnych.

Studia podyplomowe Marketing B2B z elementami zarządzania produkcją trwają dwa semestry, w wymiarze 180 godzin ( wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria). Studia prowadzone są zarówno przez doświadczonych wykładowców akademickich, jak również praktyków biznesowych.

Cel studiów:
Celem studiów jest przekazanie nowoczesnej i praktycznej wiedzy z zakresu marketingu B2B i zarządzania produkcją, jak również nabycie i doskonalenie umiejętności słuchaczy w obszarze zarządzania marketingowego. Zadaniem studiów jest przygotowanie menadżerów do podejmowania decyzji dotyczących definiowania rynków docelowych, analizy i badań rynku B2B, rozwoju dystrybucji, zarządzania produkcją, koordynowania procesów sterowania produkcją.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe Marketing B2B z elementami zarządzania produkcją są skierowane do:

  • menedżerów zajmujących się relacjami z partnerami biznesowymi
  • osób mających wpływ na podejmowanie decyzji marketingowych w przedsiębiorstwach oraz osoby przygotowujące się do takich zadań
  • osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu marketingu B2B i zarządzania produkcją
  • absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby uzyskać nową specjalność zawodową

Uzyskane certyfikaty:
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Marketing B2B z elementami zarządzania produkcją Społecznej Akademii Nauk.

Wymagania stawiane kandydatom:
Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia.

Zawartość programu:
Marketing - podstawy marketingowej orientacji firm, najważniejsze strategie marketingowe, praktyczne narzędzia marketingowe


Marketing B2B - specyfika marketingu w relacjach z klientami biznesowymi, narzędzia marketingowe wykorzystywane na rynku przemysłowym


Badanie i analiza rynku B2B - metody analizy rynku B2B, badania marketingowe na rynku przemysłowym, wyciąganie wniosków na podstawie badań wtórnych, przeprowadzanie badań pierwotnych


Zarządzanie relacjami z klientem  (CRM) - zdobywanie partnerów biznesowych i utrzymywanie z nimi długotrwałych więzi, systemy CRM i ich implementacja w przedsiębiorstwie


Strategiczne zarządzanie dystrybucją - tworzenie kanałów marketingowych i rozwój systemów dystrybucji
Planowanie i sterowanie produkcją - przedstawienie zasad kierowania i regulowania przepływu materiałów obejmujących cały cykl wytwarzania, systemy planowania i wytwarzania


Zintegrowane systemy wytwarzania - wytwarzanie komputerowo zintegrowane, integracja komputerowa funkcji projektowania inżynierskiego oraz zarządzania, planowania i sterowania produkcji


Zarządzanie i organizacja - powstanie i rozwój organizacji, metody zarządzania, praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania


Nowoczesne techniki zarządzania - przegląd współczesnych technik wykorzystywanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach


Elementy prawa gospodarczego - wybrane zagadnienia z zakresu prawa przydatne w praktyce gospodarczej
Kierowanie zespołami ludzkimi - zasady i metody zarządzania kapitałem ludzkim


Podstawy teorii systemów masowej obsługi - proces obsługi klienta , teorie kolejkowe, metody obsługi masowej


Techniki wytwarzania - przedstawienie najpopularniejszych technik wytwarzania w różnych gałęziach przemysłu


Zarządzanie projektami - Inicjowanie i definiowanie projektu, określanie struktury projektu, prezentacja wybranych programów zarządzania projektami


Produktywność i efektywność systemów - Lean Manufacturing - kryteria organizacji i projektowania systemów, prognozowanie, projektowanie i optymalizacja procesów


Kompetencje menedżerskie - role i kompetencje menadżerskie ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji przydatnych w marketingu B2B


Negocjacje Handlowe - przedstawienie idei negocjacji handlowych, podstawowe strategie negocjacyjne, techniki negocjacji


Seminarium dyplomowe - przygotowanie do napisania pracy dyplomowej kończącej studia

Organizacja:

  • dwa semestry
  • system zaoczny (zajęcia w weekend)
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu
  • ilość godzin: 180 (w tym projekt/seminarium)
  • cena za cały tok studiów:  3 800 zł  PROMOCJA 3 400zł

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.