Menedżer ds. odnawialnych źródeł energii*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 170 (90 punktów ECTS)

Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie aktualnych i praktycznych informacji  o inwestowaniu w odnawialne źródła energii (OZE): rozwiązaniach technologicznych, również dotyczących energetyki prosumenckiej, unijnych i polskich uwarunkowaniach prawnych wspierających wykorzystanie OZE, źródłach finansowania zewnętrznego, przeprowadzaniu analizy finansowej i ekonomiczno-społecznej (CBA), możliwościach dofinansowania ze środków UE. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności przeprowadzania studium wykonalności projektu inwestycyjnego oraz przygotowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji.

Uczestnicy:
Uczestnikami są osoby, absolwenci uczelni wyższych licencjackich, magisterskich i inżynierskich, chcących poszerzyć wiedzę i zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie szeroko pojętej specjalizacji menadżerskiej do spraw odnawialnych źródeł energii.

Kwalifikacje i kompetencje:
Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu korzyści dla środowiska naturalnego z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, kosztów konwersji energii z OZE i ekonomicznych uwarunkowań ich wykorzystywania, pozyskiwania środków finansowych na inwestycje dotyczące OZE, monitorowania OZE, eksploatacji maszyn i urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Program:

 1. Prawo międzynarodowe z obszaru OZE;
 2. Prawo Europejskie z obszaru OZE;
 3. Prawo Polskie z obszaru OZE;
 4. Technologie OZE – przegląd rozwiązań;
 5. Biomasa - technologia oraz techniczne zastosowania;
 6. Biopaliwa - technologia oraz techniczne zastosowania;
 7. Energia Wiatru - technologia oraz techniczne zastosowania;
 8. Energia Słońca - technologia oraz techniczne zastosowania;
 9. Energia Wody - technologia oraz techniczne zastosowania;
 10. Podstawy ekonomii OZE;
 11. Doktryna Zrównoważonego Rozwoju – systemy certyfikacji i zarządzania jakością - w procesach inwestycyjnych i eksploatacyjnych OZE;
 12. Oddziaływanie technologii OZE na środowisko naturalne;
 13. Dialog społeczny w OZE;
 14. Przygotowanie procesu inwestycyjnego OZE;
 15. Realizacja procesu inwestycyjnego OZE.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3800 zł
Opłata semestralna  - 2000 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 400 zł (x 10 m-cy)

Absolwenci Społecznej Akademii Nauk:
Wpisowe   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 3300 zł
Opłata semestralna  - 1750 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 350 zł (x 10 m-cy)

Studia „Dwa dyplomy w 2 lata” – studenci studiów magisterskich SAN:
Wpisowe:   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 2800 zł
Opłata semestralna  - 1400 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 280 zł (x 10 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.