Menedżer eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 170 (90 punktów ECTS)

Cel studiów:
Celem zasadniczym studiów jest zapoznanie studentów z problematyką i zagadnieniami dotyczącymi eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy a także bycia menedżerem w tym zakresie.

Uczestnicy:
Studia przeznaczone są dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw i specjalistów zajmujących się problematyką bhp oraz kształtowania środowiska pracy. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez specjalistów z danej dziedziny, m.in. inspektorów pacy, inspektorów nadzoru technicznego oraz biegłych sądowych.

Kwalifikacje i kompetencje:
W ramach studiów absolwent zdobywa wiedzę w zakresie rozwiązywania zagadnień menadżerskich związanych z BHP w ramach zintegrowanego systemu zarządzania: jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, niezbędnym do dokumentowania i analizowania zjawisk związanych z BHP z wykorzystaniem technik informatycznych, identyfikowania zagrożeń oraz oceny ryzyka wystąpienia wypadku, technik przeciwdziałania zagrożeniom, systemów ochrony przeciwpożarowej.


Program:

 1. System ochrony pracy w Polsce.
 2. Statystyka inżynierska i prawdopodobieństwo.
 3. Jakość i niezawodność systemów technicznych.
 4. Ryzyko, rodzaje i metody oceny ryzyka zawodowego.
 5. Zagrożenia w środowisku pracy.
 6. Choroby zawodowe i stosowana profilaktyka.
 7. Przeciwdziałanie awariom przemysłowym (dyrektywa Seveso II,HAZOP,ATEX100,ATEX 137)
 8. Podstawy normalizacji i ocena zgodności.
 9. Wybrane zagadnienia ochrony własności przemysłowej.
 10. Organizacyjne zabezpieczenie utrzymania ruchu maszyn.
 11. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem, system SZEOR, przeglądy RBI(Risk Based Inspections)
 12. Systemy informatyczne utrzymania ruchu (systemy klasy CMMS).
 13. Diagnostyka maszyn.
 14. Utrzymanie ruchu dozorowanych urządzeń dźwignicowych, wózków widłowych.
 15. Utrzymanie ruchu dozorowanych urządzeń ciśnieniowych.
 16. Wypadki przy pracy, badanie i profilaktyka wypadkowa.
 17. Ochrona zdrowia-pierwsza pomoc w środowisku pracy.
 18. Obrabiarki do metalu-wymagania bezpieczeństwa.
 19. Obrabiarki do drewna-wymagania bezpieczeństwa.
 20. Technologia napraw-wymagania bezpieczeństwa.
 21. Analiza przyczyn i skutków wad FMEA (Failure Mode and Effect Analysis).
 22. Ergonomia w służbie bezpieczeństwa pracy.
 23. Metodyka szkolenia z zakresu bhp.
 24. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy.
 25. BHP w krajach Unii Europejskiej

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3600 zł
Opłata semestralna  - 1900 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 380 zł (x 10 m-cy)

Absolwenci Społecznej Akademii Nauk:
Wpisowe   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 3100 zł
Opłata semestralna  - 1650 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 330 zł (x 10 m-cy)

Studia „Dwa dyplomy w 2 lata” – studenci studiów magisterskich SAN:
Wpisowe:   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 2600 zł
Opłata semestralna  - 1300 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 260 zł (x 10 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.