Ochrona danych osobowych i przetwarzanie informacji*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 160 (90 punktów ECTS)

Cel studiów:
Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej i rządowej, służb mundurowych, firm oraz przedsiębiorstw mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi, informacjami prawnie chronionymi oraz bezpieczeństwem narodowym. Słuchacze zapoznają się m.in. z prawnymi aspektami bezpieczeństwa informacji niejawnych, metodami i środkami zapewnienia ochrony informacji oraz systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Celem studiów jest także przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych – w myśl regulacji UE) oraz wsparcie merytoryczne osób już zajmujących się tą problematyką.

Uczestnicy:
Kształcenie w ramach tych studiów można podjąć po ukończonych studiach kierunkowych magisterskich, inżynierskich lub licencjackich. Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji, w tym biznesowych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej, służb mundurowych), czyli do osób, które kierują lub przygotowują się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych lub odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych.

Kwalifikacje i kompetencje:
Absolwent zostanie wyposażony w praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania, zarządzania i ochrony informacji (danych osobowych i danych biznesowych). Będą również przygotowani do wprowadzenia w państwowych, samorządowych i publicznych jednostkach organizacyjnych oraz w firmach systemów bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami ustaw i rozporządzeń oraz normami i standardami światowymi.

Program:

  1. Podstawy prawne (międzynarodowe, europejskie, krajowe) ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.
  2. System ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.
  3. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych na gruncie poszczególnych gałęzi prawa (prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne, pracy, karne).
  4. Prawne i praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji z zakresu danych osobowych (bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo dokumentów, obieg dokumentów).
  5. Prawne i praktyczne  aspekty ochrony informacji niejawnych (bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo przemysłowe, bezpieczeństwo teleinformatyczne, standardy ochrony informacji niejawnych w UE, bezpieczeństwo informacji biznesowej, archiwizowanie dokumentów niejawnych).
  6. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej.
  7. Ochrona informacji niejawnych w stanach kryzysowych i nadzwyczajnych.
  8. Sytuacja prawna administratorów danych osobowych (kwestie praw, obowiązków i odpowiedzialności prawnej).
  9. Etyka zawodowa.
  10. Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3600 zł
Opłata semestralna  - 1900 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 380 zł (x 10 m-cy)

Absolwenci Społecznej Akademii Nauk:
Wpisowe   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 3100 zł
Opłata semestralna  - 1650 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 330 zł (x 10 m-cy)

Studia „Dwa dyplomy w 2 lata” – studenci studiów magisterskich SAN:
Wpisowe:   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 2600 zł
Opłata semestralna  - 1300 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 260 zł (x 10 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.