Odnawialne źródła energii*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 180

Opis studiów:
Studia podyplomowe adresowane są do tych, którzy pragną nabyć wiedzę w szybko rozwijającym się obszarze gospodarki jakim są odnawialne źródła energii. Doświadczenia krajów Europy zachodniej oraz dostosowujące się do wymagań rynku energii polskie prawo, wymuszają obecność na rynku pracy specjalistów z branży energetyki odnawialnej.

Stały i nieodwracalny rozwój sektora odnawialnych źródeł energii wprowadza nowy trend w gospodarce, dzięki któremu każdy z obywateli może produkować prąd. Umiejętność poruszania się w gąszczu przepisów oraz możliwościach finansowania inwestycji daje szansę uczestniczenia w dynamicznie rozwijającym się rynku energii.

Cel studiów:
Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą umiejętności pozwalające sprawnie ocenić obecny stan branży energetycznej i podjąć odpowiednie decyzje gospodarcze. Wiedza ta oparta będzie na analizie licznych case study inwestycji z sektora OZE oraz współpracy z doświadczonymi ekspertami.

Adresaci studiów podyplomowych:
Studia przeznaczone są dla przedsiębiorców zajmujących się energetyką odnawialną, pracowników sektora energetycznego, developerów, pracowników administracji samorządowej, przedstawicieli firm doradczych, szkolnictwa wyższego i kształcenia ustawicznego na kierunkach związanych z energetyką i ochroną środowiska, którzy zamierzają poszerzyć standardowy zakres usług konsultingowych i szkoleń o zagadnienia energetyki odnawialnej.

Uzyskane certyfikaty:
Uczestnicy studiów podyplomowych otrzymują  dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Wymagania stawiane kandydatom:
Dyplom ukończenia studiów wyższych I bądź II stopnia.

Program:

Moduł 1
Charakterystyka sektora energetyki odnawialnej

 • Uwarunkowania prawne – międzynarodowe i krajowe
 • Uwarunkowania finansowe
 • Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe
 • Prognozy rozwoju rynku energii odnawialnej

Moduł 2
Technologie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

 • Rodzaje i zakres wykorzystania odnawialnych źródeł energii
  • Energia słoneczna
  • Energia wiatrowa
  • Energia geotermalna
  • Energia wodna
  • Biomasa
 • Sieć elektroenergetyczna w Polsce i Europie

Moduł 3
Źródła finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii

 • Inwestycje wielkoskalowe
 • Inwestycje prosumenckie (małoskalowe, przydomowe)

Moduł 4
Proces realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii

 • Analiza kosztów i korzyści
 • Opłacalność inwestycji w OZE
 • Ocena ekonomiczności wybranych inwestycji z sektora OZE

Moduł 5
Odnawialne źródła energii a środowisko

 • Zrównoważony rozwój
 • Oddziaływanie sektora energetyki odnawialnej na środowisko
 • Protesty społeczne przeciwko inwestycjom energetycznym

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 4000 zł
Opłata semestralna  - 2100 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 550 zł (x 8 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.