Oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną*

Czas trwania studiów: trzy semestry (studia trzysemestralne)
Liczba godzin: 350 (120 punktów ECTS)

Opis studiów:
Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika z Diagnozą i Terapią Pedagogiczną to trzysemestralny program kwalifikacyjny, przeznaczony dla osób chcących uzyskać kwalifikacje do pracy w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w klasach integracyjnych szkolnictwa ogólnego.

Cel studiów:

  • uzyskanie wymaganego prawem przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy za dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, średnim i głębokim,
  • zdobycie wiedzy i kompetencji do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi trudności wychowawcze, specyficzne trudności
  • w nauczaniu, niepełnosprawnymi
  • zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie pracy z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
  • nabycie umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci i młodzieży oraz w umiejętności podejmowania odpowiednich działań, w tym z zakresu metod i technik rehabilitacji i  rewalidacji, które stosowane są w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Adresaci studiów podyplomowych:
Adresatem studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika z Diagnozą i Terapią Pedagogiczną są nauczyciele, pedagodzy i psychologowie szkolni oraz pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zainteresowani problematyką trudności w uczeniu się  oraz niepełnosprawnością intelektualną dzieci i młodzieży.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3200 zł
Opłata semestralna  - 1300 zł (3 x semestr)
Opłata ratalna   - 220 zł (x 18 m-cy)

Absolwenci Społecznej Akademii Nauk:
Wpisowe   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 2900 zł
Opłata semestralna  - 1100 zł (3 x semestr)
Opłata ratalna   - 185 zł (x 18 m-cy)

Studia „Dwa dyplomy w 2 lata” – studenci studiów magisterskich SAN:
Wpisowe:   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 2600 zł
Opłata semestralna  - 900 zł (3 x semestr)
Opłata ratalna   - 150 zł (x 18 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.