Prawna obsługa biznesu*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 162 (90 punktów ECTS)

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie do efektywnego prowadzenia i kierowania w działalności gospodarczej, do pracy w obsłudze biznesu m.in. na stanowiskach asystenta zarządu, pracownika działu prawnego, organizacyjnego lub działu personalnego, niezależnie od formy prawnej podmiotu. Absolwenci będą mogli także realizować swoje ambicje zawodowe, wspierając organizacje pozarządowe, jednostki administracji publicznej, urzędy miast czy gmin w wydziałach przeprowadzających przetargi publiczne lub dokonujących rejestracji działalności gospodarczej.

Uczestnicy:
Prawna obsługa biznesu to innowacyjny kierunek, który łączy wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi. Kształci specjalistów
w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw.

Kwalifikacje i kompetencje:
Program studiów zapewnia zdobycie specjalistycznych kompetencji z zakresu regulacji prawnych dotyczących szeroko rozumianego obrotu gospodarczego, w podstawowym i rozszerzonym  zakresie, pozwalając stworzyć swoją ścieżkę rozwoju kompetencji pogłębiając wiedzę  z zakresu prawa pracy oraz rachunkowości i podatków, bądź prawa kontraktów i spółek oraz rynku finansowego.
Łącząc przekazywanie specjalistycznej wiedzy o prawie gospodarczym z podstawami ekonomii oraz kompetencjami menedżerskimi zapewniamy przyszłym absolwentom przedmiotowych studiów podyplomowych  zdobycie przekrojowych kompetencji z zakresu obsługi małych, średnich czy dużych podmiotów gospodarczych, w różnych sferach ich działalności.

Program:

 1. Przedsiębiorczość (powoływanie i pozycja organów osób prawnych; odpowiedzialność członków zarządów spółek prawa handlowego; odpowiedzialność przedsiębiorcy; zadania statutowe organów osób prawnych; dokumentowanie prowadzenia działalności organów osób prawnych/przedsiębiorców).
 2. Kreatywność i innowacyjność.
 3. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (wnioski o rejestrację, wpis do ewidencji, postępowanie przed sądem rejestrowym, przekształcanie i formy zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, bytu osób prawnych).
 4. Przedsiębiorca przed organami ochrony prawnej (postępowanie w sprawach gospodarczych; obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy w zakresie działania organów ścigania; ochrona własności intelektualnej).
 5. Przestępczość Gospodarcza.
 6. Elementy Postępowania Administracyjnego.
 7. Prawo Zobowiązań.
 8. Prawo Rzeczowe.
 9. Prawo Podatkowe.
 10. Prawo Spółek Handlowych.
 11. Elementy prawa pracy.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3500 zł
Opłata semestralna  - 1850 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 370 zł (x 10 m-cy)

Absolwenci Społecznej Akademii Nauk:
Wpisowe   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 320 zł (x 10 m-cy)


Studia „Dwa dyplomy w 2 lata” – studenci studiów magisterskich SAN:
Wpisowe:   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 2500 zł
Opłata semestralna  - 1250 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 250 zł (x 10 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.