Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 160 (90 punktów ECTS)

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie do profesjonalnej obsługi kadr i płac z uwzględnieniem regulacji prawnej prawa pracy.

Uczestnicy:
Dobra znajomość prawa pracy, w tym zagadnień czasu pracy i odpowiedzialności materialnej pracowników, jest niezbędna dla osób zarządzających personelem na każdym szczeblu, zarówno w działach personalnych jak i operacyjnych takich jak sprzedaż czy logistyka oraz dla osób kierujących procesami produkcyjnymi.

Kwalifikacje i kompetencje:
Słuchacze zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych takich jak obliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za pracę, prowadzenie dokumentacji kadrowej, opracowywanie harmonogramów czasu pracy, ustalanie i rozliczenie świadczeń z ubezpieczenia społecznego.


Program:

 1. Prawo pracy;
 2. Czas pracy;
 3. Europejskie prawo pracy;                                                              
 4. Ubezpieczenia i podatki w systemie płac;                                  
 5. System wynagrodzeń pracowniczych;                                        
 6. Systemy i programy informatyczne w praktyce kadrowo-płacowej;                                                  
 7. Pozapłacowe świadczenia pracownicze i świadczenia długo i krótkoterminowe;
 8. Odpowiedzialność pracowników i postępowanie sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 9. Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu kadrami; 
 10. Dokumentacja i polityka kadrowa;
 11. Analiza rynku pracy;
 12. System ocen pracowniczych;                                                        
 13. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno-prawnych;
 14. Ochrona pracy (BHP);
 15. Praktyczne aspekty kadr, płac i ubezpieczeń społecznych.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 2800 zł
Opłata semestralna  - 1500 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 300 zł (x 10 m-cy)

Absolwenci Społecznej Akademii Nauk:
Wpisowe   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 2200 zł
Opłata semestralna  - 1200 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 240 zł (x 10 m-cy)

Studia „Dwa dyplomy w 2 lata” – studenci studiów magisterskich SAN:
Wpisowe:   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 1640 zł
Opłata semestralna  - 820 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 164 zł (x 10 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.