Przygotowanie pedagogiczne*

Czas trwania studiów: trzy semestry (studia trzysemestralne)
Liczba godzin: 330 

Uczestnicy
Adresatem studiów podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne jest każdy absolwent studiów wyższych II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który chciałby uzyskać uprawnienia niezbędne do pracy w placówkach systemu oświaty.

Kwalifikacje i kompetencje:
Uzyskanie wymaganego prawem przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w szkole na etapach edukacyjnych od II do IV (szkoła podstawowa w zakresie klasy IV do VI) oraz szkoły ponadpodstawowe (gimnazjalne i średnie).

Program:

Studia składają się z trzech modułów:
I Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne


Zawiera niezbędne wiadomości z zakresu psychologii ogólnej, psychologii rozwoju człowieka, wychowawczej i społecznej. Daje umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, metod aktywizacji i stymulacji zachowań w warunkach szkolnych.
Zapewnia wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki szkolnej, nowoczesnych metod wychowawczych. Zapewnia wiedzę teoretyczną z zakresu pedeutologii połączoną z praktycznymi formami jej zastosowania, w tym  w zakresie problematyki etycznej.


II Przygotowanie dydaktyczne
Obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej, oraz szczegółowej w powiazaniu z metodyką nauczania przedmiotów i konkretnych działań edukacyjno – wychowawczych. Zapewnia również umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych metod i technik multimedialnych.


III przedmioty uzupełniające
Zapewniające podstawową wiedzę z zakresu prawa, w szczególności związanego z odpowiedzialnością zawodową nauczyciela, ale również w zakresie organizacji i podstaw prawnych systemu oświaty, podstaw prawa rodzinnego i opiekuńczego.


Zapewnia umiejętności w zakresie emisji i higieny głosu oraz wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, a także podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej.

Opłaty:
Wpisowe  - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 2200 zł promocja 1700 zł
Opłata semestralna  - 810 zł
Opłata ratalna  - 135 zł (x 18 m-cy)

Absolwenci Społecznej Akademii Nauk:
Wpisowe   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 1700 zł
Opłata semestralna  - 630 zł (3 x semestr)
Opłata ratalna   - 105 zł (x 18 m-cy)

Studia "Dwa dyplomy w 2 lata" - studenci studiów magisterskich SAN:
Wpisowe:   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 1200 zł
Opłata semestralna  - 400 zł (3 x semestr)
Opłata ratalna   - 67 zł (x 18 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.