Rzeczoznawstwo w technice górniczej i energetycznej*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 150 (90 punktów ECTS)

Cel studiów:
Celem zasadniczym studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką i zagadnieniami rzeczoznawstwa w górnictwie i energetyce. Poznanie regulacji prawnych a także przepisów bezpiecznego prowadzenia i przeprowadzania ocen rzeczoznawczych w górnictwie i energetyce.

Uczestnicy:
Uczestnikami są osoby, absolwenci uczelni wyższych licencjackich, magisterskich i inżynierskich, chcących poszerzyć wiedzę i zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie rzeczoznawstwa w górnictwie i energetyce.

Kwalifikacje i kompetencje:
Uzyskana podczas studiów wiedza uprawnia do starania się o wpis na listy kwalifikowanych specjalistów wykonujących czynności w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi i energetycznymi.

Program:

  1. Podstawowe zagadnienia związane z rzeczoznawstwem w górnictwie i energetyce.
  2. Kształtowanie się instytucji rzeczoznawcy maszyn i urządzeń wyciągowych.
  3. Dwa nurty rzeczoznawcze.
  4. Rzeczoznawstwo w zakresie lin, zawiesi i urządzeń wyciągowych.
  5. Rzeczoznawstwo urządzeń transportowych.
  6. Kompleksowe rzeczoznawstwo górnicze.
  7. Górnicze przepisy bezpiecznego prowadzenia kopalń węgla, rud, soli i innych kopalin użytecznych.
  8. Górnicze Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
  9. Regulacje prawne odnoszące się do problematyki techniki górniczej i energetycznej (analiza materiału prawnego, ustaw i rozporządzeń)

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 4000 zł
Opłata semestralna  - 2100 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 420 zł (x 10 m-cy)


Absolwenci Społecznej Akademii Nauk:
Wpisowe   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 3500 zł
Opłata semestralna  - 1850 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 370 zł (x 10 m-cy)

Studia „Dwa dyplomy w 2 lata” – studenci studiów magisterskich SAN:
Wpisowe:   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1500 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 300 zł (x 10 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.