Wstęp

Szanowni Państwo,

      Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Międzynarodowe Centrum Studiów Podyplomowych Społecznej Akademii Nauk, Olkusz, Kraków, Wolbrom. Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.


      Program studiów podyplomowych znajdujących się w ofercie Społecznej Akademii Nauk – Olkusz, Kraków, Wolbrom skoncentrowany jest na kształceniu praktycznym. Przygotowany został przy współpracy wybitnych naukowców, praktyków i przede wszystkim skonsultowany z otoczeniem społeczno - gospodarczym przez pryzmat potrzeb rynku pracy  w Polsce i Unii Europejskiej. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy bogatą ofertę studiów podyplomowych dostosowaną do wymagań rynku pracy i spełniającą najwyższe europejskie standardy.


      Studia podyplomowe realizowane w Olkuszu, Krakowie, Wolbromiu, ukierunkowane są w głównej mierze na zajęcia warsztatowe. Pozwalają one w praktyce realizować zagadnienia związane z dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy, umożliwiają wymianę doświadczeń i opinii w zakresie poruszanych zagadnień.


      Warunkiem ukończenia studiów  jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie studiów  oraz złożenie egzaminu końcowego lub obrona pracy podyplomowej. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodne z wytycznymi określonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.