Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka*

Czas trwania studiów: trzy semestry (studia trzysemestralne)
Liczba godzin: 350 

Cel studiów:

  • uzyskanie wymaganego prawem przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej na I poziomie edukacyjnym (przedszkole i kształcenie zintegrowane – klasy I – III szkoły podstawowej),
  • dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy pedagogicznej,
  • poszerzenie umiejętności w zakresie praktycznego stosowania terapii pedagogicznej,
  • poszerzanie kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem wymagającym.

 

Uczestnicy:
Adresatem studiów jest każdy absolwent studiów pedagogicznych I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który chciałby uzyskać uprawnienia niezbędne do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz wiedzę i umiejętności w zakresie terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju dziecka, jak również osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne i pragnące zdobyć kwalifikacje do pracy na I etapie edukacyjnym oraz do uczestniczenia w zespołach diagnostycznych, pracy korekcyjno – kompensacyjnej z małymi dziećmi mającymi szczególne potrzeby edukacyjne.

Kwalifikacje i kompetencje:
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka to trzysemestralne studia podyplomowe kwalifikacyjne, przeznaczone dla osób chcących pracować jako nauczyciele w przedszkolach i szkołach podstawowych, w klasach I – III (tzw. kształcenie zintegrowane). Program studiów daje pełne przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje określone w  najnowszych przepisach prawnych, w pełni zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz Standardami Kształcenia Nauczycieli. Dodatkowo studia dają nauczycielom kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, uczestnictwa w tzw. zespołach diagnostycznych.

Umożliwia podjęcie pracy w:

  • przedszkolach,
  • szkołach podstawowych w klasach I-III
  • świetlicach terapeutycznych,
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne)

Program:
Studia składają się z trzech modułów:

I Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne
Zawiera niezbędne wiadomości z zakresu pedagogiki i psychologii wieku dziecięcego, psychologii wychowawczej. Daje umiejętności pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych, w tym zarówno z dziećmi trudnymi jak i wybitnie uzdolnionymi.
Zapewnia wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki szkolnej, nowoczesnych metod wychowawczych i diagnozy pedagogicznej. Zapewnia wiedzę teoretyczną z zakresu pedeutologii połączoną z praktycznymi formami jej zastosowania, w tym  w zakresie problematyki etycznej.

II Przygotowanie dydaktyczne
Obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki szczegółowej w powiazaniu z metodyką wychowania i kształcenia przedszkolnego, nauczania bloków przedmiotowych i konkretnych działań edukacyjno – wychowawczych. Zapewnia kwalifikacje do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zapewnia również umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych metod i technik multimedialnych.

III przedmioty uzupełniające
Zapewniające podstawową wiedzę z zakresu prawa, w szczególności związanego z odpowiedzialnością zawodową nauczyciela, ale również w zakresie podstaw prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz etyki pracy z małymi dziećmi.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3600 zł
Opłata semestralna  - 1290 zł (3 x semestr)
Opłata ratalna   - 215 zł (x 18 m-cy)

Absolwenci Społecznej Akademii Nauk:
Wpisowe   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 3100 zł
Opłata semestralna  - 1110 zł (3 x semestr)
Opłata ratalna   - 185 zł (x 18 m-cy)

Studia „Dwa dyplomy w 2 lata” – studenci studiów magisterskich SAN:
Wpisowe:   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 2600 zł
Opłata semestralna  - 870 zł (3 x semestr)
Opłata ratalna   - 145 zł (x 18 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.