Zarządzanie nieruchomościami*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 180

Opis studiów:
W programie studiów przewidziane są wykłady naukowców, ekspertów, osób sprawujących funkcje kierownicze w administracji publicznej, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji zawodowych zarządców nieruchomości. Wszyscy oni są przede wszystkim praktykami na rynku zarządzania nieruchomościami.

Wykłady i zajęcia praktyczne obejmują m.in zagadnienia z zarządzania nieruchomością jako działalnością zawodową, otoczenie prawne zarządzania nieruchomościami, ekonomiczne i finansowe aspekty zarządzania nieruchomościami oraz problematykę techniczną w zarządzaniu zasobami nieruchomości. Ponadto elementy marketingowe i psychologiczne zawodu zarządcy nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem  pozyskiwania nieruchomości do zarządzania.

Cel studiów:

Celem studiów jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami i przygotowania uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości. Odbyte studia gwarantują skuteczność i bezpieczeństwo w zarządzaniu i pozyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej do  wyrobienia i ugruntowania stabilnej pozycji na rynku zarządców nieruchomości.


Cele te zostaną osiągnięte, poprzez zdobycie przez słuchaczy, aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej obejmującej całość zagadnień związanych z nowoczesnym zarządzaniem nieruchomościami. Ukończenie tych studiów daje wiedze i umiejętności praktyczne, umożliwiające podjecie samodzielnej działalności w dziedzinie zarządzania nieruchomościami.

Adresaci studiów podyplomowych:
Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni, zainteresowanych praktycznym wykonywaniem zawodu zarządcy nieruchomości, w ramach jednostek zarządzających bądź samodzielnej działalności gospodarczej,  m.in do administrowania i zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi a także dla pracowników firm specjalizujących się w zarządzaniu i administrowaniu w tym również kadry kierowniczej tych jednostek.

Wymagania stawiane kandydatom:
Dyplom ukończenia studiów pierwszego i/lub drugiego stopnia.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 2800 zł
Opłata semestralna  - 1500 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 400 zł (x 8 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.