Zarządzanie placówką oświatową

Studia podyplomowe Zarządzanie placówką oświatową realizowane są w systemie blended-learning, co oznacza że część zajęć (głównie teoretycznych) jest realizowana poprzez platformę edukacyjną, a część w formie tradycyjnej. System taki umożliwia swobodne uczenie w dowolnym czasie i miejscu, a jednocześnie pozwala na kontakt z wykładowcami.


Studia kierowane są w szczególności do:

 

 • osób kandydujących na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych szkolnictwa publicznego i niepublicznego
 • osób pragnących zajmować się nadzorem pedagogicznym oraz zagadnieniami związanymi z oświatą i polityką oświatową w jednostkach samorządowych, administracji publicznej
 • osób chcących nabyć kwalifikacje w dziedzinie zarządzania oświatą planujących założyć własną placówkę oświatową/edukacyjną.
 • Absolwenci studiów podyplomowych „Zarządzanie placówką oświatową” zdobywają wiedzę i kompetencje z zakresu:
 • podstaw zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi
 • finansowania oświaty z elementami prawa finansowego; finansowania z UE oraz zamówień publicznych w oświacie
 • podstaw rachunkowości w oświacie
 • zadań samorządu i jednostek administracji publicznej w oświacie
 • organizacji i administracji placówki oświatowej (planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową, dokumentacja placówki oświatowej i archiwizowanie)
 • podstaw prawnych działalności oświatowej (prawo oświatowe, prawo pracy)
 • zarządzania jakością, nadzoru i ewaluacji w placówce oświatowej
 • podstaw pracy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach edukacyjnych
 • kompetencji menedżera oświaty.


Czas trwania studiów:

dwa semestry, 220 godzin.

Cena:

3 200 (przy jednorazowej wpłacie), 3 600 w systemie ratalnym.

Kierownik studiów:

dr Dorota Nawrat mail: dnawrat@spoleczna.pl

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.