Opłaty i promocje

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl
Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082
Wpłaty za studia podyplomowe oraz wpisowe należy przelać na rachunek:

Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź

Nr rachunku  11 1050 1461 1000 0022 9141 3074


CENNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 2015/2016

Kierunek studiów Absolwenci SAN Studia „ Dwa dyplomy w 2 lata” – studenci studiów magisterskich SAN
  Wpisowe Opłata jednorazowa Opłata semestralna (x 2) Opłata ratalna (x10 rat) Wpisowe Opłata jednorazowa Opłata semestralna (x2) Opłata ratalna (x10 rat)
Nowoczesne technologie górnictwa odkrywkowego i energetyka odnawialna 0 zł 3 500 zł 1 850 zł 370 zł 0 zł 3 000 zł 1 500 zł 300 zł
Rzeczoznawstwo w technice górniczej
i energetycznej
0 zł 3 500 zł 1 850 zł 370 zł 0 zł 3 000 zł 1 500 zł 300 zł
Inżynieria wiedzy 0 zł 3 100 zł 1 650 zł 330 zł 0 zł 2 600 zł 1 300 zł 260 zł
Menedżer ds. odnawialnych źródeł energii 0 zł 3 300 zł 1 750 zł 350 zł 0 zł 2 800 zł 1 400 zł 280 zł
Menedżer eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy 0 zł 3 100 zł 1 650 zł 330 zł 0 zł 2 600 zł 1 300 zł 260 zł
Prawna obsługa biznesu 0 zł 3 000 zł 1 600 zł 320 zł 0 zł 2 500 zł 1 250 zł 250 zł
Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu i technologii 0 zł 3 300 zł 1 750 zł 350 zł 0 zł 2 800 zł 1 400 zł 280 zł
Ochrona danych osobowych i przetwarzanie informacji 0 zł 3 100 zł 1 650 zł 330 zł 0 zł 2 600 zł 1 300 zł 260 zł
Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych 0 zł 2 200 zł 1 200 zł 240 zł 0 zł 1 640 zł 820 zł 164 zł
Zarządzanie w ochronie środowiska 0 zł 2 500 zł 1 350 zł 270 zł 0 zł 2 000 zł 1 000 zł 200 zł
Edukacja pedagogiczno - dydaktyczna
w obszarze wiedzy technicznej
0 zł 2 300 zł 1 250 zł 250 zł 0 zł 1 800 zł 900 zł 180 zł
Zamówienia publiczne 0 zł 2 200 zł 1 200 zł 240 zł 0 zł 1 640 zł 820 zł 164 zł
Organizacja i metody pomocy społecznej 0 zł 2 500 zł 1 350 zł 270 zł 0 zł 2 000 zł 1 000 zł 200 zł
Mediator sądowy 0 zł 2 500 zł 1 350 zł 270 zł 0 zł 2 000 zł 1 000 zł 200 zł

 

 

 

Kierunek studiów Pozostali kandydaci
  Wpisowe Opłata jednorazowa Opłata semestralna (x2) Opłata ratalna (x10 rat)
Nowoczesne technologie górnictwa odkrywkowego i energetyka odnawialna 100 zł 4 000 zł 2 100 zł 420 zł
Rzeczoznawstwo w technice górniczej
i energetycznej
100 zł 4 000 zł 2 100 zł 420 zł
Inżynieria wiedzy 100 zł 3 600 zł 1 900 zł 380 zł
Menedżer ds. odnawialnych źródeł energii 100 zł 3 800 zł 2 000 zł 400 zł
Menedżer eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy 100 zł 3 600 zł 1 900 zł 380 zł
Prawna obsługa biznesu 100 zł 3 500 zł 1 850 zł 370 zł
Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu i technologii 100 zł 3 800 zł 2 000 zł 400 zł
Ochrona danych osobowych i przetwarzanie informacji 100 zł 3 600 zł 1 900 zł 380 zł
Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych 100 zł 2 800 zł 1 500 zł 300 zł
Zarządzanie w ochronie środowiska 100 zł 3 000 zł 1 600 zł 320 zł
Edukacja pedagogiczno - dydaktyczna
w obszarze wiedzy technicznej
100 zł 2 800 zł 1 500 zł 300 zł
Zamówienia publiczne 100 zł 2 800 zł 1 500 zł 300 zł
Organizacja i metody pomocy społecznej 100 zł 3 000 zł 1 600 zł 320 zł
Mediator sądowy 100 zł 3 000 zł 1 600 zł 320 zł

 

CENNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TRZYSEMESTRALNYCH 2015/2016
Kierunek studiów Absolwenci SAN Studia „ Dwa dyplomy w 2 lata” – studenci studiów magisterskich SAN
  Wpisowe Opłata jednorazowa Opłata semestralna (x 3) Opłata ratalna (x18 rat) Wpisowe Opłata jednorazowa Opłata semestralna (x3) Opłata ratalna (x18 rat)
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 0 zł 2 500 zł 900 zł 150 zł 0 zł 2 000 zł 660 zł 110 zł
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka 0 zł 3 100 zł 1 110 zł 185 zł 0 zł 2600 zł 870 zł 145 zł
Pedagogika szkolna z profilaktyką agresji, przemocy i uzależnień 0 zł 3 100 zł 1 110 zł 185 zł 0 zł 2 600 zł 870 zł 145 zł
Przygotowanie pedagogiczne 0 zł 1 700 zł 630 zł 105 zł 0 zł 1200 zł 400 zł 67 zł

 

Kierunek studiów Pozostali kandydaci
  Wpisowe Opłata jednorazowa Opłata semestralna (x3) Opłata ratalna (x18 rat)
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 100 zł 3 000 zł 1080 zł 180 zł
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
i energetycznej
100 zł 3600 zł 1290 zł 215 zł
Pedagogika szkolna z profilaktyką agresji, przemocy i uzależnień 100 zł 3 600 zł 1290 zł 215 zł
Przygotowanie pedagogiczne 0 zł 2200 zł 810 zł 135 zł

 

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.