Rekrutacja

Zasady rekrutacji:


Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk - Olkusz, Kraków, Wolbrom jest:


 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia bądź też jednolitych studiów magisterskich (w przypadku nieposiadania odpowiedniego dyplomu, prosimy o indywidualny kontakt w celu wyjaśnienia posiadanych kwalifikacji).
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
 • złożenie kompletnej dokumentacji tj.
  • odpisu dyplomu ukończenia studiów
  • kserokopii dowodu osobistego
  • potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • 1 zdjęcia
  • wypełnionego formularza rekrutacyjnego
  • podpisanej umowa o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (umowa dostępna w biurze rekrutacji studiów podyplomowych)

Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu kompletnej dokumentacji, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i podpisaniu umowy finansowej. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na studia podyplomowe, jeśli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.


Miejsce składania dokumentów:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

 

 

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.